Książka "Instrukcja o broni piechoty" (Warszawa 1929)