Podchorążowie z Przemyśla - 1937 rok

01.jpg   02.jpg   03.jpg

   
04.jpg   05.jpg   06.jpg

 
07.jpg   08.jpg   09.jpg

 

 

10.jpg   11.jpg