Splądrowany kościół w Warężu na Ukrainie

Zdjęcia pochodzą ze splądrowanego kościoła w Warężu (okolice Sokala), dzisiaj Ukraina, w granicach Polski do 1951 roku. Miejscowi mówią, że ci, którzy splądrowali kościół zgarnęli stamtąd "parę kilo złota". Przesadzają, jak zwykle miejscowi. Dość, że gości zgarnęli i podobno siedzą w tiurmie. Niedaleko kościoła jest także ciekawy cmentarz, dołączam takze parę zdjęć.
01.jpg   02.jpg   03.jpg

Granica w Warężu
 
Kościół z 1593 roku
 
Inne zdjęcie kościoła
04.jpg   05.jpg   06.jpg
Krypty

 
07.jpg   08.jpg   09.jpg

Nagrobek Kuczyńskich
 

Nagrobek Piechowskiego
 

Si enim coleum...
10.jpg   11.jpg   12.jpg

Sławojka w dzwonnicy

 

Sufit prezbiterium

Waręż - widok z zachodu
13.jpg
Waręż - widok ze wschodu