Odsłonięcie tablicy poświęconej "żelaznemu"

      W dniu 05.12.2004 r. z inicjatywy pasjonatów i pasjonatek historii powojennej partyzantki w miejscowości Czernin k. Sztumu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej ppor. Zdzisława Badochę ps. „żelazny”, który w dniu 28. czerwca 1946 roku zginął w obławie UB i MO. „żelazny” był dowódcą 2 szwadronu V Brygady Wileńskiej AK dowodzonej przez mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „łuapszko”. Gościem honorowym podczas uroczystości był por. Józef Bandzo „Jastrząb” - żołnierz V Brygady, towarzysz broni „żelaznego”.

Tablica wmurowana w ścianę kościoła w Czerninie
Część z grupy pasjonatów i pasjonatek powojennej partyzantki
Warta honorowa wystawiona przez:
- Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznej
- Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr 4007 z Malborka
- Harcerze z 24 DHL malborskiego hufca ZHP
Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr 4007 z Malborka oraz harcerze z 24 DHL malborskiego hufca ZHP
Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznej podczas warty honorowej
Por. Józef Bandzo „Jastrząb” dokonuje symbolicznego odsłonięcia tablicy
Panowie z STGRH z „Jastrzębiem”
Majątek, w którym ukrywał się „żelazny”
Chłopaki z STGRH w parku przy majątku w miejscu, gdzie zginął „żelazny”
Por. „Jastrząb” przypomina sobie stare czasy :)
Tablica