Szelągi miedziane (koronne i litewska) Jana II Kazimierza (1648-1668), popularnie nazywane "boratynkami"Szelągi koronne (boratynki) - katalog
  Szelągi litewskie (boratynki) - katalog