EMISJE DOMINIALNE

      W tekście tym spróbuję jedynie naświetlić kwestię obiegu monet i żetonów dominialnych. Skupię się bardziej na przedstawieniu charakterystycznych cech poszczególnych emisji pochodzących z majątków ziemski, jak bowiem identyfikacja obiektów z określoną na nich nazwą majątku nie stwarza raczej problemów, tak już żetony bardziej oszczędne w swej formie sprawiają już pewne problemy identyfikacyjne.

      Emisje dominialne funkcjonowały przez kilka stuleci a ich charakter był bardzo różny. Pojawiły się one ok. XVI - XVII wieku i funkcjonowały aż po lata pięćdziesiąte wieku XX, kiedy używano je jeszcze w wielkopolskich PGR-ach. Przypuszczalnie jednak największa liczba emisji przypada na lata 1890-1925.

      Pierwotnie pieniądz wewnętrzny w majątkach ziemskich pełnił dwie funkcje. Pierwszą, zasadniczą było zamknięcie obiegu pieniężnego. Pomagało to znakomicie w egzekwowaniu przymusu propinacyjnego tj. obowiązku picia przez poddanego wódki w określonej a dużej ilości z pańskiej gorzelni w pańskiej karczmie (z pańskich butelek które można oglądnąć było u Bareji w filmie Brunet wieczorową porą). Karczma pełniła zresztą funkcje sklepu spożywczego, gdzie za folwarczne żetony można było dokonać stosownych zakupów. Zapewne dodatkową rolą tego pieniądza było utrudnienie zbiegostwa chłopom - to samo co widzimy później w emisjach obozów jenieckich i gett.

      Z czasem jednak, a zwłaszcza ze zniesieniem pańszczyzny zmieniła się rola pieniądza dominialnego. Służył on jako potwierdzenie wykonanej robocizny, opiewające bardzo często w szeflach, cydlach czy też korcach zebranych płodów rolnych i wymieniany był później na wynagrodzenie lub też sam był środkiem wynagrodzenia ze względu na brak pieniądza państwowego. "Szefle" miały zresztą określony kurs względem waluty państwowej. Przykłady takich emisji to Bieganowo Polskie Brzeźno czy Załachowo.

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Bieganowo 5 szefli Mosiądz BS I s17 p4

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Polskie Brzeźno 10 szefli Mosiądz BS IV s11 p2

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Załachowo 1 korzec Mosiądz BS X s59 p3

      Bywało również tak, że emisje dominialne były typową monetą zastępczą emitowaną z braku w obiegu pieniądza zdawkowego. Monety te zilustruję emisjami ze Słomowa i Winnogóry.

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Słomowo 10 Cynk BS IV s55 p2

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Winnogóra 5 Cynk BS V s37 p1

      Innym rodzajem emisji dominialnych były żetony deputatowe wypuszczane przez majątki ziemskie dla służby pałacowej, a także jak sądzę dla pracowników. Przeważnie były to deputaty artykułów spożywczych. Przykładem będą emisje z Chwalkowa na mleko chude, tłuste i masło.

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Chwalkowo 1 litr mleka pełnego Mosiądz BS II s23 p4

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Chwalkowo 1 litr mleka Mosiądz BS II s22 p1

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Chwalkowo 1 funt masła Mosiądz BS II s24 p6

      Nie zawsze jednak metalowe krążki z wypisaną nazwą dominium nazwiskiem właściciela i jego herbem były żetonem rozliczeniowym czy też monetą. Udokumentowane jest funkcjonowanie żetonu z Dominium Zakrzewo, który był jedynie znakiem rozpoznawczym majątku - rodzajem przepustki na jego terytorium.

      Emisje dominialne na przestrzeni wieków przybierały różną formę. Początkowo były to bardzo prymitywne żetony bez określonych nominałów wykonane z metalu, szkła, skóry czy też drewna. Nieco później pojawiły się brakteatowe blaszki z oznaczeniem ilości przepracowanej robocizny jak ta z bliżej nieokreślonego majątku.

Nominał
1 dzień

      W XVIII wieku pojawiły się również w roli pieniądza dominialnego wytarte i wycofane z obiegu monety państwowe opatrzone konsygnaturą z herbem właściciela, czasem z datą.

Opis Nominał Metal Nr katalogowy
Punca herb Lis 3 grosze SAP Miedź BS VIII s26 p48

      Niestety tego typu monety bywają fałszowane na szkodę kolekcjonerów. Przedstawiam tu przykład takiego fałszerstwa, gdzie na tynfie z 1665 roku dobito fałszywe punce z herbem Pilawa. Punce na monetach z oryginalnym herbem Potockich róznią się drobnymi detalami rysunku.


      Kolejne okresy przynoszą emisje coraz staranniejsze, często mennicze opatrzone herbem właściciela, nazwą majątku, nominałem. Ich przykłady to: Buchwald, Dąbrowa, Krerowo, Konarzewo, Lubiatówko, Zakopane

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Buchwald 10 Mosiądz BS I s29 p2

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Dąbrowa 30 Mosiądz BS II s3 p1

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Krerowo 1 Mosiądz BS II s63 p2

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Konarzewo 1 Mosiądz BS II s56 p1

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Lubiatówko 10 Cynk BS III s8 p2

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Zakopane 1 korona Mosiądz BS V s47 p1

      Obok tych emisji funkcjonowały także wytwory miejscowego kowala, gdzie na krążkach wyciętych ręcznie z blachy miedzianej czy cynkowej wybijano ręcznie poszczególne litery czy cyfry. Wśród takich emisji są zarówno te z pełną nazwą majątków jak Gola czy też Kopaszewo,

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Gola bn. Miedź BS IX s6 p1

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Kopaszewo 10 Miedź BS IX s9 p6

częstokroć jednak nazwy majątków zawarte są literze występującej po poprzedzającej nią literze d (od dominium) jak to jest przy emisjach z miejscowości Bytyń czy Wydawy

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Bytyń 1 Żelazo BS I s29 p3

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Wydawy 1 Cynk BS IX s18 p2

czasem w literach zawartych na żetonach kryją się inicjały właścicieli jak w emisjach z Nożyna (Puttkamer) czy też z Strykowa (Treskow)

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Nożyno 1 Mosiądz Nie notowany

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Strykowo 1 Cynk BS V s11 p1

czasem jest to herb jak przy emisjach z Cielmic czy symboliczne określenie stanu wyższego poprzez umieszczenie monogramu czy też litery nazwiska odpowiednio pod mitrą książęcą (R- Radziwił) lub też koroną 9, 7 czy też 5 pałkową

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Cielmice 1 Mosiądz BS II

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Alba 1 złoty Mosiądz Nie notowany

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Tychowo bn. Brąz Nie notowany

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Rarwino 10 Cynk BS VII s20 p15

gro jednak emisji pozostaje nieokreślona - trudno dzisiaj bez materiałów źródłowych określić kto był ich emitentem, jakie pełniły funkcje, kiedy powstały. Oto przegląd takich emisji które podzieliłbym na poszczególne rejony gdyż emisje te są dla nich w pewien sposób charakterystyczne:

Zabór rosyjski a także austriacki

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony BS VIII s8 p3

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony BS VIII s9

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony BS VII s42

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony BS XI s53

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony BS XI s43

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony BS X s64

Zabór pruski - szczególnie Wielkopolska

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony BS IX s23 p7

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony BS IX s26 p15

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony BS X s10 p103

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony BS XI s11 p105

Pomorze zachodnie

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany - podobna XI s31 p168

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany

Majątek Nr katalogowy
Nieokreślony Nie notowany

      Zwrócić pragnę uwagę również na jeszcze jedną kwestię - emisje dominialne mimo iż częstokroć posiadają nominał rzadko jednak określona jest waluta obrachunkowa. Trudno więc jednoznacznie określić czy dany obiekt jest monetą (nominał w walucie) czy też żetonem rozliczeniowym (nominał w szeflach czy też korcach) Częstokroć problemy takie występują przy emisjach z jednego majątku. Proszę spojrzeć na emisje z Łabiszyna. Mamy tu bowiem starannie wydaną emisję będącą żetonami rozliczeniowymi

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Łabiszyn 1 korzec Mosiądz BS III s13 p1

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Łabiszyn 10 korcy Brąz BS III s13 p2

mamy także emisję bitą ręcznie, gdzie przy podanych nominałach trudno przyjąć z całą pewnością czym one są:

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Łabiszyn 2 1/2 Mosiądz BS X s26

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Łabiszyn 50 Mosiądz BS X s28

ale mamy także emisję tylko z inicjałami właściciela hr. Leona Skórzewskiego, która również nie pozwala określić ich przeznaczenia.

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Łabiszyn 15 Mosiądz BS X s29

Majątek Nominał Metal Nr katalogowy
Łabiszyn 30 Mosiądz BS X s29

      Na zakończenie pragnę podkreślić, że mimo iż jest to bardzo liczna grupa obiektów (skatalogowano bowiem ponad 1200 różnego rodzaju monet i żetonów pochodzących z majątków ziemskich), ciągle nie jest ona do końca poznana, nie tylko ze względu na pojawianie się nowych okazów ale przede wszystkim ze względu na ubogie materiały źródłowe pozwalające prawidłowo określić konkretne emisje a więc ustalić informacje o rzeczywistych powodach tych emisji oraz ich przeznaczeniu.

      Żetony skatalogowano na podstawie Bogumił Sikorski "Pieniądz zastępczy majątków ziemskich. Katalog żetonów dominialnych" tom I- XI, Piła 1994/96, gdzie cyfra rzymska oznacza tom, s - stronę p - pozycję. Żetony nieopisane oznaczono napisem "Nie notowany"