Tajemnice Pomorza - Półwysep Helski

Fortyfikacje polskie zbudowane w okresie powojennym


          Po zakończeniu wojny tereny półwyspu helskiego zostały przejęte przez Polską Marynarkę Wojenną, według wykonanych wtedy spisów inwentaryzacyjnych przejęto wszystkie obiekty zarówno polskie jak i niemieckie, a następnie rozpoczęto przebudowę do nowych zadań.

          W okresie "zimnej wojny" na półwyspie powstały 3 baterie artylerii stałej, ich głównym zadaniem miała być obrona portu wojennego Hel, oraz podejść do Zatoki Gdańskiej. Z biegiem lat port wojenny tracił także na znaczeniu, wszystkie większe jednostki i tak stacjonowały w Gdyni, w chwili obecnej znajduje się tu jednostka trałowców, a garnizon powoli zamienia się po prostu w magazyn. Są jednak pewne przesłanki, mówiące o możliwych zmianach tego stanu rzeczy, pogłoski wspominają o założeniu tu jednej z baz obsługujących jednostki Nato, jest to zła wiadomość dla wszystkich miłośników fortyfikacji, istnieje niebezpieczeństwo, że nie będzie można już tak swobodnie penetrować wszystkich ciekawych miejsc.

          Przejęte obiekty otrzymały nowe działa, oczywiście produkcji radzieckiej, z tego właśnie powodu nie zachowało się żadne stanowisko w stanie niezmienionym, a te których nie wykorzystywano popadły w ruinę. Natomiast prawie wszystkie obiekty nowe powstały około roku 1948 - 1950 w zależności od typu BAS. Wszystkie 11 BAS zlokalizowanych na polskim wybrzeżu rozwiązano w latach 1974 - 1977.

          W chwili obecnej większość stnowisk BAS jest opuszczona, do części z nich jest w miarę swobodny dostęp, jedno z zachowanych stanowisk z uzbrojeniem znajduje się na obiekcie dawnej baterii Laskowskiego

          Drugie z nich to stanowisko 27BAS, w porzuconych obiektach można także natknąć się na resztki elementów armat. Z identyfikacją porzuconych obiektów jest pewien problem, wiadomo, że po wojnie wykorzystywano wszystko co zostało przejęte, za wyjątkiem stanowisk baterii "schlezwig Holstein", w międzyczasie dokonywano pewnych przeróbek zarówno zmieniając w pewnym stopniu wygląd jak i przeznaczenie obiektów. W efekcie w dniu dzisiejszym niektóre obiekty np. magazyny amunicji pełnią rolę stacji radiolokacyjnych, niektóre przebudowano i w efekcie porzucono, przykładem może być obiekt, którego ostatnim zastosowaniem była rozdzielnia prądu, o czym świadczą pozostałe napisy eksploatacyjne, wychodzi z niego także sporych rozmiarów przewód energetyczny w kierunku stanowisk artyleryjskich, ale nie potrafię ocenić, czy jest to obiekt wybudowany po wojnie czy przejęty i zagospodarowany w inny sposób, czy może od chwili wybudowania w okresie międzywojennym była to rozdzielnia prądu dla baterii.Frotyfikacje budowane przez Niemców w okresie wojny

Fortyfikacje budowane przez Polskę w okresie międzywojennym

Hel strona główna

K(?)