_______________________________________________

        [Nagroda głˇwna: wykrywacz Rutus First, ufundowany przez firmę Rutus]

       

_______________________________________________